Sim Đầu Số 0989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 098.979.4411 3.400.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000 60 Đặt mua
3 Viettel 098.969.4411 3.400.000 51 Đặt mua
4 Viettel 0989.705.112 650.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0989.4689.21 490.000 56 Đặt mua
6 Viettel 09.8989.2823 1.900.000 58 Đặt mua
7 Viettel 0989.613.403 490.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0989.193.671 490.000 53 Đặt mua
9 Viettel 09892.88888 1.799.000.000 68 Đặt mua
10 Viettel 09893.11111 199.000.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0989.11.3939 75.000.000 52 Đặt mua
12 Viettel 0989.773.773 68.000.000 60 Đặt mua
13 Viettel 0989.64.5678 155.000.000 62 Đặt mua
14 Viettel 0989.20.5555 199.000.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0989.859.353 700.000 59 Đặt mua
16 Viettel 0989.69.52.53 840.000 56 Đặt mua
17 Viettel 0989.217.422 700.000 44 Đặt mua
18 Viettel 09.8921.8937 840.000 56 Đặt mua
19 Viettel 0989.55.43.49 740.000 56 Đặt mua
20 Viettel 0989.68.4441 840.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0989.701.746 700.000 51 Đặt mua
22 Viettel 0989.70.43.49 700.000 53 Đặt mua
23 Viettel 0989.14.05.94 2.800.000 49 Đặt mua
24 Viettel 0989.705.783 740.000 56 Đặt mua
25 Viettel 0989.16.7773 1.100.000 57 Đặt mua
26 Viettel 0989.871.897 740.000 66 Đặt mua
27 Viettel 0989.702.795 740.000 56 Đặt mua
28 Viettel 0989.616.943 700.000 55 Đặt mua
29 Viettel 0989.70.15.45 700.000 48 Đặt mua
30 Viettel 0989.21.79.12 740.000 48 Đặt mua
31 Viettel 0989.67.50.53 700.000 52 Đặt mua
32 Viettel 0989.21.06.98 2.800.000 52 Đặt mua
33 Viettel 0989.602.715 630.000 47 Đặt mua
34 Viettel 098.997.40.70 700.000 53 Đặt mua
35 Viettel 0989.879.002 740.000 52 Đặt mua
36 Viettel 0989.73.69.14 700.000 56 Đặt mua
37 Viettel 0989.67.54.84 700.000 60 Đặt mua
38 Viettel 0989.70.61.70 740.000 47 Đặt mua
39 Viettel 098.99.33.722 1.100.000 52 Đặt mua
40 Viettel 0989.76.40.48 700.000 55 Đặt mua
41 Viettel 0989.6444.76 840.000 57 Đặt mua
42 Viettel 0989.17.87.84 630.000 61 Đặt mua
43 Viettel 0989.525.443 840.000 49 Đặt mua
44 Viettel 0989.76.3331 1.100.000 49 Đặt mua
45 Viettel 0989.93.51.54 700.000 53 Đặt mua
46 Viettel 09892.15.4.73 700.000 48 Đặt mua
47 Viettel 0989.9449.51 740.000 58 Đặt mua
48 Viettel 0989.404.212 1.330.000 39 Đặt mua
49 Viettel 098.996.64.61 700.000 58 Đặt mua
50 Viettel 0989.704.738 740.000 55 Đặt mua
51 Viettel 0989.63.44.93 740.000 55 Đặt mua
52 Viettel 0989.65.6.8.10 840.000 52 Đặt mua
53 Viettel 0989.707.553 840.000 53 Đặt mua
54 Viettel 0989.702.748 740.000 54 Đặt mua
55 Viettel 0989.59.60.64 700.000 56 Đặt mua
56 Viettel 0989.21.77.29 740.000 54 Đặt mua
57 Viettel 0989.85.22.60 700.000 49 Đặt mua
58 Viettel 0989.70.41.49 700.000 51 Đặt mua
59 Viettel 0989.78.40.60 700.000 51 Đặt mua
60 Viettel 0989.333.746 910.000 52 Đặt mua
61 Viettel 098.99.44.021 700.000 46 Đặt mua
62 Viettel 0989.723.557 770.000 55 Đặt mua
63 Viettel 0989.35.65.64 700.000 55 Đặt mua
64 Viettel 0989.38.18.97 740.000 62 Đặt mua
65 Viettel 0989.76.3330 1.100.000 48 Đặt mua
66 Viettel 0989.404.191 1.330.000 45 Đặt mua
67 Viettel 098.99.22.740 700.000 50 Đặt mua
68 Viettel 098.992.17.57 740.000 57 Đặt mua
69 Viettel 098.99.55.713 700.000 56 Đặt mua
70 Viettel 0989.18.07.96 2.800.000 57 Đặt mua
DMCA.com Protection Status