Sim Năm Sinh 1981

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1981 2.000.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0981.981.981 399.000.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 0703.47.1981 1.830.000 40 Đặt mua
4 Viettel 0373.82.1981 1.830.000 42 Đặt mua
5 Mobifone 0786.60.1981 1.180.000 46 Đặt mua
6 Vinaphone 0815.11.06.81 770.000 31 Đặt mua
7 Vinaphone 0855.51.1981 1.830.000 43 Đặt mua
8 Mobifone 0908.21.07.81 2.050.000 36 Đặt mua
9 Mobifone 0784.73.1981 1.830.000 48 Đặt mua
10 Mobifone 0769.06.1981 1.830.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0933.25.02.81 1.330.000 33 Đặt mua
12 Mobifone 0777.90.1981 1.180.000 49 Đặt mua
13 Mobifone 0765.51.1981 1.830.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0359.76.1981 1.830.000 49 Đặt mua
15 Mobifone 0792.74.1981 1.830.000 48 Đặt mua
16 Mobifone 0765.70.1981 1.180.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 0786.28.1981 1.680.000 50 Đặt mua
18 Viettel 0962.06.03.81 1.680.000 35 Đặt mua
19 Viettel 0374.31.1981 1.830.000 37 Đặt mua
20 Vinaphone 0914.30.05.81 1.600.000 31 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.24.02.81 1.600.000 41 Đặt mua
22 Mobifone 077.5.02.1981 1.900.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 0797.59.1981 1.680.000 56 Đặt mua
24 Viettel 0366.47.1981 1.830.000 45 Đặt mua
25 Mobifone 0786.01.1981 1.830.000 41 Đặt mua
26 Mobifone 0765.66.1981 2.130.000 49 Đặt mua
27 Mobifone 0769.62.1981 1.830.000 49 Đặt mua
28 Mobifone 0798.31.1981 1.830.000 47 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.31.07.81 1.600.000 44 Đặt mua
30 Vietnamobile 0586.50.1981 810.000 43 Đặt mua
31 Mobifone 0797.71.1981 1.830.000 50 Đặt mua
32 Mobifone 0786.57.1981 1.830.000 52 Đặt mua
33 Viettel 0369.74.1981 1.830.000 48 Đặt mua
34 Mobifone 0796.28.1981 1.830.000 51 Đặt mua
35 Mobifone 0796.03.1981 1.830.000 44 Đặt mua
36 Mobifone 0766.15.1981 1.830.000 44 Đặt mua
37 Viettel 0987.24.05.81 1.330.000 44 Đặt mua
38 Mobifone 0764.66.1981 2.130.000 48 Đặt mua
39 Mobifone 0764.90.1981 1.180.000 45 Đặt mua
40 Viettel 0987.24.06.81 1.330.000 45 Đặt mua
41 Vietnamobile 0583.26.1981 810.000 43 Đặt mua
42 Viettel 0384.97.1981 1.830.000 50 Đặt mua
43 Mobifone 0789.95.1981 3.000.000 57 Đặt mua
44 Mobifone 0786.55.1981 2.130.000 50 Đặt mua
45 Vinaphone 0942.18.04.81 1.250.000 37 Đặt mua
46 Mobifone 0782.46.1981 1.830.000 46 Đặt mua
47 Mobifone 0764.65.1981 1.830.000 47 Đặt mua
48 Mobifone 0772.080.181 1.100.000 34 Đặt mua
49 Mobifone 0937.63.1981 2.500.000 47 Đặt mua
50 Viettel 0352.84.1981 1.830.000 41 Đặt mua
51 Mobifone 0786.30.1981 1.180.000 43 Đặt mua
52 Vinaphone 0817.181.181 13.000.000 36 Đặt mua
53 Viettel 0357.21.12.81 840.000 30 Đặt mua
54 Mobifone 0703.66.1981 2.130.000 41 Đặt mua
55 Viettel 0382.25.03.81 980.000 32 Đặt mua
56 Mobifone 0703.57.1981 1.830.000 41 Đặt mua
57 Mobifone 0776.92.1981 1.830.000 50 Đặt mua
58 Vinaphone 0888.15.10.81 1.600.000 40 Đặt mua
59 Mobifone 07.9993.1981 2.050.000 56 Đặt mua
60 Viettel 0397.51.1981 1.830.000 44 Đặt mua
61 Mobifone 0762.15.1981 1.830.000 40 Đặt mua
62 Mobifone 0708.76.1981 2.130.000 47 Đặt mua
63 Viettel 0363.01.1981 1.830.000 32 Đặt mua
64 Mobifone 0933.09.03.81 1.330.000 36 Đặt mua
65 Mobifone 0786.04.1981 1.830.000 44 Đặt mua
66 Viettel 0333.07.12.81 1.830.000 28 Đặt mua
67 Mobifone 0933.24.02.81 1.330.000 32 Đặt mua
68 Mobifone 0768.66.1981 2.130.000 52 Đặt mua
69 Vinaphone 0949.09.08.81 1.250.000 48 Đặt mua
70 Viettel 0333.07.09.81 1.830.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status