Sim Năm Sinh 1982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0786.28.1982 1.680.000 51 Đặt mua
2 Mobifone 0937.63.1982 2.500.000 48 Đặt mua
3 Mobifone 0773.91.1982 1.830.000 47 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.05.02.82 1.600.000 41 Đặt mua
5 Mobifone 0933.09.12.82 1.330.000 37 Đặt mua
6 Vietnamobile 0587.46.1982 810.000 50 Đặt mua
7 Mobifone 0778.97.1982 2.130.000 58 Đặt mua
8 Mobifone 0786.70.1982 1.180.000 48 Đặt mua
9 Mobifone 0765.75.1982 1.830.000 50 Đặt mua
10 Mobifone 0766.15.1982 1.830.000 45 Đặt mua
11 Mobifone 0708.89.1982 2.130.000 52 Đặt mua
12 Vinaphone 0813.34.1982 1.830.000 39 Đặt mua
13 Mobifone 0798.23.1982 1.830.000 49 Đặt mua
14 Mobifone 0765.89.1982 1.830.000 55 Đặt mua
15 Mobifone 0782.46.1982 1.830.000 47 Đặt mua
16 Mobifone 0798.31.1982 1.830.000 48 Đặt mua
17 Viettel 0346.69.1982 1.830.000 48 Đặt mua
18 Mobifone 0764.71.1982 1.830.000 45 Đặt mua
19 Mobifone 07.9993.1982 2.050.000 57 Đặt mua
20 Mobifone 0779.73.1982 2.130.000 53 Đặt mua
21 Mobifone 0786.02.1982 1.830.000 43 Đặt mua
22 Mobifone 0769.61.1982 1.830.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0707.87.1982 2.600.000 49 Đặt mua
24 Viettel 0368.87.1982 1.830.000 52 Đặt mua
25 Mobifone 0764.99.1982 2.130.000 55 Đặt mua
26 Mobifone 0769.01.1982 1.830.000 43 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.24.06.82 1.600.000 46 Đặt mua
28 Viettel 0366.45.1982 1.830.000 44 Đặt mua
29 Mobifone 0797.63.1982 1.830.000 52 Đặt mua
30 Mobifone 0703.25.1982 1.680.000 37 Đặt mua
31 Mobifone 0769.97.1982 1.830.000 58 Đặt mua
32 Mobifone 0707.81.1982 2.600.000 43 Đặt mua
33 Viettel 0358.57.1982 1.830.000 48 Đặt mua
34 Mobifone 0786.64.1982 1.830.000 51 Đặt mua
35 Viettel 0385.73.1982 1.830.000 46 Đặt mua
36 Mobifone 0797.66.1982 2.130.000 55 Đặt mua
37 Mobifone 0765.77.1982 2.130.000 52 Đặt mua
38 Mobifone 0794.08.1982 1.830.000 48 Đặt mua
39 Mobifone 0764.97.1982 1.830.000 53 Đặt mua
40 Viettel 0333.07.08.82 1.830.000 34 Đặt mua
41 Mobifone 0933.25.01.82 1.330.000 33 Đặt mua
42 Mobifone 0908.14.05.82 2.050.000 37 Đặt mua
43 Viettel 0364.87.1982 1.830.000 48 Đặt mua
44 Mobifone 0777.90.1982 1.180.000 50 Đặt mua
45 Mobifone 0773.71.1982 1.830.000 45 Đặt mua
46 Mobifone 0785.99.1982 2.130.000 58 Đặt mua
47 Mobifone 0783.23.1982 1.830.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 0703.52.1982 1.830.000 37 Đặt mua
49 Mobifone 0793.04.1982 1.830.000 43 Đặt mua
50 Viettel 0333.07.11.82 1.830.000 28 Đặt mua
51 Mobifone 0769.08.1982 1.830.000 50 Đặt mua
52 Mobifone 0786.280.282 1.250.000 43 Đặt mua
53 Mobifone 0707.85.1982 2.600.000 47 Đặt mua
54 Mobifone 0798.93.1982 1.680.000 56 Đặt mua
55 Mobifone 0765.83.1982 1.830.000 49 Đặt mua
56 Vinaphone 0856.29.1982 1.830.000 50 Đặt mua
57 Viettel 0358.15.1982 1.830.000 42 Đặt mua
58 Viettel 0987.29.05.82 1.750.000 50 Đặt mua
59 Mobifone 0799.97.1982 2.600.000 61 Đặt mua
60 Mobifone 0707.31.1982 2.600.000 38 Đặt mua
61 Mobifone 0779.95.1982 2.130.000 57 Đặt mua
62 Mobifone 0786.01.1982 1.830.000 42 Đặt mua
63 Mobifone 0707.32.1982 2.600.000 39 Đặt mua
64 Mobifone 0796.09.1982 1.830.000 51 Đặt mua
65 Mobifone 0769.74.1982 1.830.000 53 Đặt mua
66 Mobifone 0786.55.1982 2.130.000 51 Đặt mua
67 Mobifone 0786.67.1982 1.680.000 54 Đặt mua
68 Viettel 0389.52.1982 1.830.000 47 Đặt mua
69 Mobifone 0785.19.1982 1.830.000 50 Đặt mua
70 Vietnamobile 0587.44.1982 810.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status