Sim Năm Sinh 1983

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1983 2.600.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0365.09.06.83 980.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0359.78.1983 1.830.000 53 Đặt mua
4 Viettel 0385.36.1983 1.830.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0353.46.1983 1.830.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0385.44.1983 1.830.000 45 Đặt mua
7 Mobifone 0798.22.1983 2.130.000 49 Đặt mua
8 Vietnamobile 0589.06.1983 880.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 0769.62.1983 1.830.000 51 Đặt mua
10 Vinaphone 0914.28.07.83 1.600.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0797.63.1983 1.830.000 53 Đặt mua
12 Vinaphone 0846.26.10.83 770.000 38 Đặt mua
13 Mobifone 0703.63.1983 1.830.000 40 Đặt mua
14 Mobifone 0933.24.08.83 1.330.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0348.61.1983 1.830.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0332.111.083 980.000 22 Đặt mua
17 Viettel 0356.19.03.83 980.000 38 Đặt mua
18 Mobifone 0783.23.1983 1.830.000 44 Đặt mua
19 Vinaphone 0826.13.01.83 770.000 32 Đặt mua
20 Vietnamobile 0564.08.08.83 600.000 42 Đặt mua
21 Mobifone 0933.26.05.83 1.330.000 39 Đặt mua
22 Mobifone 0765.82.1983 1.830.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0797.59.1983 1.680.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 0765.72.1983 1.830.000 48 Đặt mua
25 Mobifone 0933.22.05.83 1.330.000 35 Đặt mua
26 Mobifone 0933.29.07.83 1.330.000 44 Đặt mua
27 Mobifone 0707.80.1983 1.180.000 43 Đặt mua
28 Vinaphone 0857.11.06.83 770.000 39 Đặt mua
29 Mobifone 077.5.02.1983 1.900.000 42 Đặt mua
30 Mobifone 0708.89.1983 2.130.000 53 Đặt mua
31 Viettel 0367.04.1983 1.830.000 41 Đặt mua
32 Viettel 0356.13.12.83 980.000 32 Đặt mua
33 Viettel 0386.34.1983 1.830.000 45 Đặt mua
34 Mobifone 0786.00.1983 1.830.000 42 Đặt mua
35 Vinaphone 0914.30.02.83 1.600.000 30 Đặt mua
36 Mobifone 0786.28.1983 1.680.000 52 Đặt mua
37 Mobifone 0767.44.1983 1.830.000 49 Đặt mua
38 Mobifone 0773.86.1983 1.830.000 52 Đặt mua
39 Mobifone 0786.67.1983 1.680.000 55 Đặt mua
40 Vinaphone 08.18.01.1983 5.000.000 39 Đặt mua
41 Mobifone 0763.18.1983 1.830.000 46 Đặt mua
42 Viettel 0368.87.1983 1.830.000 53 Đặt mua
43 Vietnamobile 0584.85.1983 810.000 51 Đặt mua
44 Mobifone 0797.47.1983 1.830.000 55 Đặt mua
45 Mobifone 0764.90.1983 1.180.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0385.73.1983 1.830.000 47 Đặt mua
47 Mobifone 0703.51.1983 1.830.000 37 Đặt mua
48 Mobifone 0707.87.1983 2.600.000 50 Đặt mua
49 Vinaphone 0942.27.09.83 1.250.000 44 Đặt mua
50 Viettel 0353.73.1983 1.830.000 42 Đặt mua
51 Mobifone 0707.32.1983 2.600.000 40 Đặt mua
52 Mobifone 0796.20.1983 1.180.000 45 Đặt mua
53 Viettel 0339.19.03.83 980.000 39 Đặt mua
54 Mobifone 0769.08.1983 1.830.000 51 Đặt mua
55 Vinaphone 0944.09.12.83 1.250.000 40 Đặt mua
56 Mobifone 07.9993.1983 2.050.000 58 Đặt mua
57 Mobifone 0785.94.1983 1.830.000 54 Đặt mua
58 Mobifone 0764.71.1983 1.830.000 46 Đặt mua
59 Viettel 0352.73.1983 1.830.000 41 Đặt mua
60 Mobifone 0703.25.1983 1.680.000 38 Đặt mua
61 Mobifone 0764.12.1983 1.830.000 41 Đặt mua
62 Vinaphone 0853.41.1983 1.830.000 42 Đặt mua
63 Viettel 0385.15.02.83 980.000 35 Đặt mua
64 Mobifone 0766.21.1983 1.830.000 43 Đặt mua
65 Vinaphone 0914.28.05.83 1.600.000 40 Đặt mua
66 Mobifone 0786.57.1983 1.830.000 54 Đặt mua
67 Mobifone 0778.65.1983 2.130.000 54 Đặt mua
68 Mobifone 0786.04.1983 1.830.000 46 Đặt mua
69 Mobifone 0769.86.1983 1.830.000 57 Đặt mua
70 Mobifone 0796.03.1983 1.830.000 46 Đặt mua
DMCA.com Protection Status