Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0387.94.1984 1.830.000 53 Đặt mua
3 Mobifone 0773.87.1984 1.830.000 54 Đặt mua
4 Mobifone 0785.29.1984 1.830.000 53 Đặt mua
5 Mobifone 0764.71.1984 1.830.000 47 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.21.02.84 1.600.000 41 Đặt mua
7 Mobifone 0784.34.1984 1.830.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 0769.60.1984 1.180.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0333.43.1984 3.000.000 38 Đặt mua
10 Mobifone 0798.35.1984 1.830.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 0775.91.1984 1.830.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 0765.39.1984 1.830.000 52 Đặt mua
13 Mobifone 0765.89.1984 1.830.000 57 Đặt mua
14 Mobifone 077.5.02.1984 1.900.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0353.40.1984 1.180.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0333.07.08.84 1.830.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0786.64.1984 1.830.000 53 Đặt mua
18 Mobifone 0769.01.1984 1.830.000 45 Đặt mua
19 Mobifone 0778.95.1984 2.130.000 58 Đặt mua
20 Mobifone 0797.66.1984 2.130.000 57 Đặt mua
21 Mobifone 0708.89.1984 2.130.000 54 Đặt mua
22 Mobifone 0901.25.09.84 2.050.000 38 Đặt mua
23 Mobifone 0774.17.1984 1.830.000 48 Đặt mua
24 Mobifone 0763.18.1984 1.830.000 47 Đặt mua
25 Viettel 0385.44.1984 1.830.000 46 Đặt mua
26 Mobifone 0707.80.1984 1.180.000 44 Đặt mua
27 Viettel 0356.70.1984 1.180.000 43 Đặt mua
28 Mobifone 0766.15.1984 1.830.000 47 Đặt mua
29 Mobifone 0703.59.1984 1.830.000 46 Đặt mua
30 Vietnamobile 0584.83.1984 810.000 50 Đặt mua
31 Viettel 0352.51.1984 1.830.000 38 Đặt mua
32 Vinaphone 0888.30.07.84 1.600.000 46 Đặt mua
33 Viettel 0383.92.1984 1.830.000 47 Đặt mua
34 Vietnamobile 0564.10.1984 810.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0357.98.1984 1.830.000 54 Đặt mua
36 Mobifone 0764.98.1984 1.830.000 56 Đặt mua
37 Mobifone 0786.03.1984 1.830.000 46 Đặt mua
38 Mobifone 0707.35.1984 2.600.000 44 Đặt mua
39 Mobifone 0789.98.1984 3.000.000 63 Đặt mua
40 Mobifone 0796.03.1984 1.830.000 47 Đặt mua
41 Mobifone 0786.50.1984 1.180.000 48 Đặt mua
42 Mobifone 0764.19.1984 1.830.000 49 Đặt mua
43 Vinaphone 0853.41.1984 1.830.000 43 Đặt mua
44 Mobifone 0707.85.1984 2.600.000 49 Đặt mua
45 Mobifone 0933.18.02.84 1.330.000 38 Đặt mua
46 Mobifone 0937.13.07.84 1.180.000 42 Đặt mua
47 Vinaphone 0942.15.02.84 1.250.000 35 Đặt mua
48 Mobifone 0764.90.1984 1.180.000 48 Đặt mua
49 Mobifone 0703.51.1984 1.830.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 0784.73.1984 1.830.000 51 Đặt mua
51 Vinaphone 0914.28.05.84 1.600.000 41 Đặt mua
52 Vinaphone 0888.04.09.84 1.600.000 49 Đặt mua
53 Vinaphone 0829.63.1984 1.830.000 50 Đặt mua
54 Vinaphone 0949.21.07.84 1.250.000 44 Đặt mua
55 Vinaphone 0813.34.1984 1.830.000 41 Đặt mua
56 Mobifone 0938.03.11.84 1.330.000 37 Đặt mua
57 Viettel 0355.04.1984 1.830.000 39 Đặt mua
58 Mobifone 0708.76.1984 2.130.000 50 Đặt mua
59 Viettel 0352.73.1984 1.830.000 42 Đặt mua
60 Viettel 0353.21.1984 1.830.000 36 Đặt mua
61 Mobifone 0937.10.07.84 1.180.000 39 Đặt mua
62 Mobifone 0796.09.1984 1.830.000 53 Đặt mua
63 Mobifone 0797.41.1984 1.830.000 50 Đặt mua
64 Viettel 0368.87.1984 1.830.000 54 Đặt mua
65 Vinaphone 0914.28.03.84 1.600.000 39 Đặt mua
66 Mobifone 0783.23.1984 1.830.000 45 Đặt mua
67 Mobifone 0703.89.1984 1.830.000 49 Đặt mua
68 Mobifone 0768.10.1984 1.830.000 44 Đặt mua
69 Mobifone 0762.15.1984 1.830.000 43 Đặt mua
70 Mobifone 0765.74.1984 1.830.000 51 Đặt mua
DMCA.com Protection Status