Sim Năm Sinh 1986

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.41.1986 1.830.000 52 Đặt mua
2 Mobifone 0764.71.1986 1.830.000 49 Đặt mua
3 Mobifone 0764.35.1986 1.830.000 49 Đặt mua
4 Mobifone 0765.83.1986 1.830.000 53 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.25.07.86 1.600.000 52 Đặt mua
6 Mobifone 077.5.02.1986 1.900.000 45 Đặt mua
7 Mobifone 0765.34.1986 1.830.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 0796.09.1986 1.830.000 55 Đặt mua
9 Mobifone 0797.71.1986 1.830.000 55 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.17.03.86 1.600.000 49 Đặt mua
11 Vinaphone 0944.20.07.86 1.600.000 40 Đặt mua
12 Mobifone 0797.47.1986 1.830.000 58 Đặt mua
13 Mobifone 0786.28.1986 1.680.000 55 Đặt mua
14 Mobifone 0777.98.1986 3.000.000 62 Đặt mua
15 Viettel 0396.37.1986 1.830.000 52 Đặt mua
16 Vinaphone 0813.34.1986 1.830.000 43 Đặt mua
17 Vietnamobile 0584.85.1986 810.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 0765.72.1986 1.830.000 51 Đặt mua
19 Vinaphone 0948.16.10.86 1.600.000 43 Đặt mua
20 Vietnamobile 0589.82.1986 880.000 56 Đặt mua
21 Mobifone 0796.28.1986 1.830.000 56 Đặt mua
22 Mobifone 07.9993.1986 2.050.000 61 Đặt mua
23 Mobifone 0707.31.1986 2.600.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 0837.10.03.86 770.000 36 Đặt mua
25 Mobifone 0769.60.1986 1.180.000 52 Đặt mua
26 Mobifone 0796.20.1986 1.180.000 48 Đặt mua
27 Mobifone 0794.08.1986 1.830.000 52 Đặt mua
28 Mobifone 0792.59.1986 1.830.000 56 Đặt mua
29 Mobifone 0764.86.1986 1.830.000 55 Đặt mua
30 Viettel 0374.31.1986 1.830.000 42 Đặt mua
31 Mobifone 0774.16.1986 1.830.000 49 Đặt mua
32 Vietnamobile 0589.29.11.86 600.000 49 Đặt mua
33 Mobifone 0764.98.1986 1.830.000 58 Đặt mua
34 Vietnamobile 0567.72.1986 880.000 51 Đặt mua
35 Mobifone 0797.59.1986 1.680.000 61 Đặt mua
36 Vietnamobile 0584.25.11.86 600.000 40 Đặt mua
37 Mobifone 0777.05.1986 1.900.000 50 Đặt mua
38 Vietnamobile 0589.19.08.86 600.000 54 Đặt mua
39 Vietnamobile 0566.80.1986 740.000 49 Đặt mua
40 Mobifone 0779.62.1986 2.130.000 55 Đặt mua
41 Mobifone 0786.60.1986 1.180.000 51 Đặt mua
42 Viettel 0354.02.1986 1.830.000 38 Đặt mua
43 Mobifone 0786.04.1986 1.830.000 49 Đặt mua
44 Mobifone 0703.47.1986 1.830.000 45 Đặt mua
45 Viettel 0376.93.1986 1.830.000 52 Đặt mua
46 Mobifone 0764.15.1986 1.830.000 47 Đặt mua
47 Vinaphone 0817.67.1986 1.830.000 53 Đặt mua
48 Mobifone 0765.74.1986 1.830.000 53 Đặt mua
49 Vietnamobile 0564.11.06.86 600.000 37 Đặt mua
50 Vietnamobile 0564.12.02.86 600.000 34 Đặt mua
51 Vinaphone 0948.09.12.86 1.600.000 47 Đặt mua
52 Mobifone 0785.96.1986 1.830.000 59 Đặt mua
53 Mobifone 0704.41.1986 1.830.000 40 Đặt mua
54 Viettel 0364.87.1986 1.830.000 52 Đặt mua
55 Mobifone 0707.82.1986 2.600.000 48 Đặt mua
56 Mobifone 0774.78.1986 1.830.000 57 Đặt mua
57 Vinaphone 0846.21.06.86 770.000 41 Đặt mua
58 Vinaphone 0813.27.1986 1.830.000 45 Đặt mua
59 Mobifone 0764.18.1986 1.830.000 50 Đặt mua
60 Mobifone 0703.25.1986 1.680.000 41 Đặt mua
61 Vinaphone 0857.57.1986 1.830.000 56 Đặt mua
62 Viettel 0385.73.1986 1.830.000 50 Đặt mua
63 Mobifone 0786.67.1986 1.680.000 58 Đặt mua
64 Mobifone 0798.93.1986 1.680.000 60 Đặt mua
65 Mobifone 0784.34.1986 1.830.000 50 Đặt mua
66 Mobifone 0774.62.1986 1.830.000 50 Đặt mua
67 Mobifone 0796.01.1986 1.830.000 47 Đặt mua
68 Vietnamobile 0589.21.03.86 600.000 42 Đặt mua
69 Mobifone 0764.03.1986 1.830.000 44 Đặt mua
70 Mobifone 0769.63.1986 1.830.000 55 Đặt mua
DMCA.com Protection Status