Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0888.13.06.92 1.600.000 45 Đặt mua
2 Mobifone 0769.66.1992 2.130.000 55 Đặt mua
3 Mobifone 0703.56.1992 1.830.000 42 Đặt mua
4 Viettel 0336.03.05.92 980.000 31 Đặt mua
5 Viettel 0963.24.06.92 1.680.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 0796.01.1992 1.830.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 0786.28.1992 1.680.000 52 Đặt mua
8 Vietnamobile 0583.15.1992 810.000 43 Đặt mua
9 Mobifone 0769.61.1992 1.830.000 50 Đặt mua
10 Mobifone 0786.64.1992 1.830.000 52 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.29.07.92 1.600.000 53 Đặt mua
12 Viettel 0385.73.1992 1.830.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0963.18.01.92 1.680.000 39 Đặt mua
14 Mobifone 0786.67.1992 1.680.000 55 Đặt mua
15 Mobifone 0797.63.1992 1.830.000 53 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.25.04.92 1.600.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 0703.48.1992 1.830.000 43 Đặt mua
18 Vinaphone 0857.28.01.92 770.000 42 Đặt mua
19 Vietnamobile 0585.77.1992 950.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0963.09.05.92 1.680.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0353.25.02.92 980.000 31 Đặt mua
22 Mobifone 0708.76.1992 2.130.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0775.18.1992 1.830.000 49 Đặt mua
24 Mobifone 0767.53.1992 1.830.000 49 Đặt mua
25 Vinaphone 0849.14.09.92 770.000 46 Đặt mua
26 Mobifone 07.9993.1992 2.050.000 58 Đặt mua
27 Mobifone 0775.02.02.92 1.100.000 34 Đặt mua
28 Vinaphone 0945.09.11.92 1.600.000 40 Đặt mua
29 Mobifone 0765.84.1992 1.830.000 51 Đặt mua
30 Viettel 0398.72.1992 1.830.000 50 Đặt mua
31 Vinaphone 0914.28.11.92 1.600.000 37 Đặt mua
32 Vinaphone 0916.28.05.92 1.600.000 42 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.24.10.92 1.600.000 42 Đặt mua
34 Vinaphone 0813.27.1992 1.830.000 42 Đặt mua
35 Mobifone 0707.32.1992 2.600.000 40 Đặt mua
36 Viettel 0333.05.11.92 1.830.000 27 Đặt mua
37 Mobifone 0797.47.1992 1.830.000 55 Đặt mua
38 Mobifone 0707.81.1992 2.600.000 44 Đặt mua
39 Vinaphone 0917.08.11.92 1.600.000 38 Đặt mua
40 Vinaphone 0888.26.01.92 1.680.000 44 Đặt mua
41 Vinaphone 0857.13.03.92 770.000 38 Đặt mua
42 Mobifone 0703.25.1992 1.680.000 38 Đặt mua
43 Vinaphone 0888.04.09.92 1.600.000 48 Đặt mua
44 Mobifone 0784.88.1992 2.130.000 56 Đặt mua
45 Mobifone 0782.46.1992 1.830.000 48 Đặt mua
46 Vinaphone 0917.22.01.92 1.600.000 33 Đặt mua
47 Mobifone 0786.57.1992 1.830.000 54 Đặt mua
48 Mobifone 0703.65.1992 1.830.000 42 Đặt mua
49 Mobifone 0707.85.1992 2.600.000 48 Đặt mua
50 Mobifone 0786.06.1992 1.830.000 48 Đặt mua
51 Vinaphone 0914.01.07.92 1.600.000 33 Đặt mua
52 Mobifone 0777.93.1992 3.000.000 54 Đặt mua
53 Viettel 0328.77.1992 2.130.000 48 Đặt mua
54 Mobifone 0765.77.1992 2.130.000 53 Đặt mua
55 Viettel 0963.06.08.92 1.680.000 43 Đặt mua
56 Vinaphone 0855.25.03.92 910.000 39 Đặt mua
57 Mobifone 0769.06.1992 1.830.000 49 Đặt mua
58 Viettel 0962.17.04.92 1.680.000 40 Đặt mua
59 Vinaphone 0888.07.05.92 1.600.000 47 Đặt mua
60 Viettel 0966.23.06.92 1.750.000 43 Đặt mua
61 Mobifone 0785.96.1992 1.830.000 56 Đặt mua
62 Mobifone 0797.59.1992 1.680.000 58 Đặt mua
63 Mobifone 077.5.02.1992 1.900.000 42 Đặt mua
64 Mobifone 0762.21.1992 1.830.000 39 Đặt mua
65 Viettel 0365.46.1992 1.830.000 45 Đặt mua
66 Vinaphone 0916.23.07.92 1.600.000 39 Đặt mua
67 Mobifone 0901.26.11.92 1.100.000 31 Đặt mua
68 Mobifone 0908.27.08.92 1.100.000 45 Đặt mua
69 Mobifone 0931.23.08.92 1.015.000 37 Đặt mua
70 Mobifone 0937.20.03.92 1.175.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status