Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0707.82.1996 2.600.000 49 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.73.1996 810.000 51 Đặt mua
3 Vinaphone 0914.08.09.96 1.600.000 46 Đặt mua
4 Mobifone 0786.64.1996 1.830.000 56 Đặt mua
5 Mobifone 0785.97.1996 1.830.000 61 Đặt mua
6 Vinaphone 0914.28.05.96 1.600.000 44 Đặt mua
7 Vinaphone 0914.28.02.96 1.600.000 41 Đặt mua
8 Mobifone 0798.22.1996 2.130.000 53 Đặt mua
9 Viettel 0987.28.04.96 1.680.000 53 Đặt mua
10 Vinaphone 0914.28.10.96 1.600.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0978.02.04.96 1.680.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0974.25.01.96 1.680.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0777.05.1996 1.900.000 51 Đặt mua
14 Vinaphone 0844.26.02.96 770.000 41 Đặt mua
15 Mobifone 0901.25.09.96 2.050.000 41 Đặt mua
16 Vinaphone 0914.28.07.96 1.600.000 46 Đặt mua
17 Vietnamobile 0589.26.11.96 600.000 47 Đặt mua
18 Mobifone 0765.74.1996 1.830.000 54 Đặt mua
19 Mobifone 077.5.02.1996 1.900.000 46 Đặt mua
20 Mobifone 0762.15.1996 1.830.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 0764.31.1996 1.830.000 46 Đặt mua
22 Vinaphone 0914.28.04.96 1.600.000 43 Đặt mua
23 Vietnamobile 0564.09.1996 810.000 49 Đặt mua
24 Mobifone 0769.86.1996 2.130.000 61 Đặt mua
25 Viettel 0967.04.03.96 1.680.000 44 Đặt mua
26 Vinaphone 0827.97.1996 1.830.000 58 Đặt mua
27 Vinaphone 0914.30.10.96 1.600.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0792.59.1996 1.830.000 57 Đặt mua
29 Mobifone 0768.75.1996 1.680.000 58 Đặt mua
30 Vinaphone 0944.09.08.96 1.600.000 49 Đặt mua
31 Vinaphone 0943.09.08.96 1.600.000 48 Đặt mua
32 Mobifone 07.9993.1996 2.500.000 62 Đặt mua
33 Vinaphone 0857.28.06.96 770.000 51 Đặt mua
34 Vinaphone 0946.09.11.96 1.600.000 45 Đặt mua
35 Mobifone 0703.25.1996 1.680.000 42 Đặt mua
36 Vietnamobile 0583.74.1996 810.000 52 Đặt mua
37 Viettel 0962.28.04.96 1.680.000 46 Đặt mua
38 Mobifone 0775.70.1996 1.180.000 51 Đặt mua
39 Mobifone 0707.31.1996 2.600.000 43 Đặt mua
40 Vinaphone 0829.14.1996 1.830.000 49 Đặt mua
41 Viettel 0359.77.1996 2.130.000 56 Đặt mua
42 Mobifone 0796.06.1996 1.830.000 53 Đặt mua
43 Vinaphone 0842.28.09.96 770.000 48 Đặt mua
44 Vietnamobile 0589.22.1996 880.000 51 Đặt mua
45 Viettel 0989.18.07.96 2.800.000 57 Đặt mua
46 Mobifone 0786.06.1996 1.830.000 52 Đặt mua
47 Vinaphone 0857.11.08.96 770.000 45 Đặt mua
48 Mobifone 0773.84.1996 1.830.000 54 Đặt mua
49 Mobifone 0764.70.1996 1.180.000 49 Đặt mua
50 Viettel 0385.73.1996 1.830.000 51 Đặt mua
51 Mobifone 0797.63.1996 1.830.000 57 Đặt mua
52 Mobifone 0778.85.1996 2.130.000 60 Đặt mua
53 Viettel 0974.27.04.96 1.680.000 48 Đặt mua
54 Mobifone 0769.61.1996 1.830.000 54 Đặt mua
55 Vinaphone 0916.12.03.96 1.600.000 37 Đặt mua
56 Vinaphone 0888.16.01.96 1.600.000 47 Đặt mua
57 Viettel 0989.07.01.96 2.800.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 0919.27.08.96 1.600.000 51 Đặt mua
59 Viettel 0963.07.04.96 1.680.000 44 Đặt mua
60 Vinaphone 0917.09.04.96 1.600.000 45 Đặt mua
61 Viettel 0989.07.07.96 2.800.000 55 Đặt mua
62 Vietnamobile 0586.57.1996 810.000 56 Đặt mua
63 Vietnamobile 0564.08.1996 810.000 48 Đặt mua
64 Mobifone 0784.88.1996 2.130.000 60 Đặt mua
65 Mobifone 0786.67.1996 1.680.000 59 Đặt mua
66 Mobifone 0707.35.1996 2.600.000 47 Đặt mua
67 Mobifone 093.24.1.1996 3.500.000 44 Đặt mua
68 Viettel 0974.06.05.96 1.680.000 46 Đặt mua
69 Vinaphone 0916.20.07.96 1.600.000 40 Đặt mua
70 Vinaphone 0944.09.11.96 1.600.000 43 Đặt mua
DMCA.com Protection Status