Sim Năm Sinh 1998

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
2 Mobifone 0769.62.1998 1.830.000 57 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.03.05.98 1.600.000 40 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.26.05.98 1.600.000 54 Đặt mua
5 Vinaphone 0944.26.08.98 1.600.000 50 Đặt mua
6 Mobifone 0785.97.1998 1.830.000 63 Đặt mua
7 Viettel 0989.21.06.98 2.800.000 52 Đặt mua
8 Viettel 0973.03.02.98 1.680.000 41 Đặt mua
9 Mobifone 0786.67.1998 1.680.000 61 Đặt mua
10 Mobifone 0707.85.1998 2.600.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 0707.81.1998 2.600.000 50 Đặt mua
12 Vinaphone 0917.08.05.98 1.600.000 47 Đặt mua
13 Vinaphone 0916.17.05.98 1.600.000 46 Đặt mua
14 Vinaphone 0888.31.07.98 1.600.000 52 Đặt mua
15 Viettel 0963.04.12.98 1.680.000 42 Đặt mua
16 Vinaphone 0942.29.08.98 1.600.000 51 Đặt mua
17 Mobifone 0908.26.05.98 2.050.000 47 Đặt mua
18 Vinaphone 0914.28.04.98 1.600.000 45 Đặt mua
19 Mobifone 0765.82.1998 1.830.000 55 Đặt mua
20 Vinaphone 0853.09.09.98 1.330.000 51 Đặt mua
21 Vinaphone 0914.13.08.98 1.600.000 43 Đặt mua
22 Mobifone 0764.68.1998 2.130.000 58 Đặt mua
23 Mobifone 0797.71.1998 1.830.000 58 Đặt mua
24 Vinaphone 0949.06.07.98 1.600.000 52 Đặt mua
25 Mobifone 0786.04.1998 1.830.000 52 Đặt mua
26 Viettel 0349.15.1998 1.830.000 49 Đặt mua
27 Vinaphone 0944.09.11.98 1.600.000 45 Đặt mua
28 Vinaphone 0942.26.08.98 1.600.000 48 Đặt mua
29 Mobifone 0785.87.1998 1.830.000 62 Đặt mua
30 Vinaphone 0888.14.10.98 1.600.000 47 Đặt mua
31 Vinaphone 0913.19.04.98 1.600.000 44 Đặt mua
32 Mobifone 077.5.02.1998 1.900.000 48 Đặt mua
33 Vinaphone 0914.07.04.98 1.600.000 42 Đặt mua
34 Mobifone 0786.55.1998 2.130.000 58 Đặt mua
35 Mobifone 0786.02.1998 1.830.000 50 Đặt mua
36 Vinaphone 0846.02.06.98 770.000 43 Đặt mua
37 Mobifone 0777.05.1998 1.900.000 53 Đặt mua
38 Viettel 0962.08.05.98 1.680.000 47 Đặt mua
39 Vinaphone 0888.05.12.98 1.600.000 49 Đặt mua
40 Mobifone 0769.86.1998 2.130.000 63 Đặt mua
41 Mobifone 0704.41.1998 1.830.000 43 Đặt mua
42 Viettel 0965.27.04.98 1.680.000 50 Đặt mua
43 Mobifone 0938.17.02.98 1.330.000 47 Đặt mua
44 Vinaphone 0914.30.05.98 1.600.000 39 Đặt mua
45 Mobifone 0768.66.1998 2.130.000 60 Đặt mua
46 Mobifone 0762.15.1998 1.830.000 48 Đặt mua
47 Mobifone 0764.86.1998 2.130.000 58 Đặt mua
48 Vinaphone 0888.08.02.98 1.600.000 51 Đặt mua
49 Vinaphone 0916.21.02.98 1.600.000 38 Đặt mua
50 Vinaphone 0942.09.11.98 1.600.000 43 Đặt mua
51 Vietnamobile 0589.26.11.98 600.000 49 Đặt mua
52 Vinaphone 0917.21.07.98 1.600.000 44 Đặt mua
53 Mobifone 0703.25.1998 1.680.000 44 Đặt mua
54 Viettel 0982.05.04.98 1.680.000 45 Đặt mua
55 Viettel 0963.09.01.98 1.680.000 45 Đặt mua
56 Vinaphone 0949.09.07.98 1.600.000 55 Đặt mua
57 Vinaphone 0918.05.11.98 1.600.000 42 Đặt mua
58 Vinaphone 0916.23.03.98 1.600.000 41 Đặt mua
59 Mobifone 0795.07.1998 1.830.000 55 Đặt mua
60 Viettel 0333.07.12.98 1.830.000 36 Đặt mua
61 Mobifone 0797.47.1998 1.830.000 61 Đặt mua
62 Viettel 0333.05.11.98 1.830.000 33 Đặt mua
63 Vinaphone 0919.02.12.98 1.600.000 41 Đặt mua
64 Mobifone 0769.08.1998 1.830.000 57 Đặt mua
65 Vinaphone 0943.09.11.98 1.600.000 44 Đặt mua
66 Vietnamobile 0587.88.1998 950.000 63 Đặt mua
67 Vinaphone 0915.07.04.98 1.600.000 43 Đặt mua
68 Viettel 0982.19.07.98 1.680.000 53 Đặt mua
69 Vietnamobile 0589.18.01.98 600.000 49 Đặt mua
70 Mobifone 0778.95.1998 2.130.000 63 Đặt mua
DMCA.com Protection Status