Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.17.1199 1.190.000 51 Đặt mua
2 Viettel 0986.11.11.99 77.000.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 54 Đặt mua
4 Mobifone 0784.651.999 5.500.000 58 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.19.08.99 1.600.000 51 Đặt mua
6 Mobifone 0784.201.999 5.500.000 49 Đặt mua
7 Mobifone 0938.27.11.99 4.000.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 0779.661.999 8.000.000 63 Đặt mua
9 Mobifone 0777.141.999 10.000.000 54 Đặt mua
10 Mobifone 0937.24.11.99 4.000.000 45 Đặt mua
11 Vinaphone 0943.22.06.99 1.600.000 44 Đặt mua
12 Vinaphone 0836.1111.99 13.000.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0358.31.1199 1.680.000 40 Đặt mua
14 Mobifone 0786.28.11.99 1.250.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0358.0303.99 1.330.000 40 Đặt mua
16 Mobifone 0797.170.999 5.500.000 58 Đặt mua
17 Viettel 0343.15.1199 1.830.000 36 Đặt mua
18 Vinaphone 0943.28.04.99 1.600.000 48 Đặt mua
19 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 50 Đặt mua
20 Mobifone 0775.08.11.99 1.830.000 47 Đặt mua
21 Vinaphone 0914.28.04.99 1.600.000 46 Đặt mua
22 Vinaphone 0946.20.05.99 1.250.000 44 Đặt mua
23 Vinaphone 0914.09.12.99 1.600.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0336.25.01.99 1.100.000 38 Đặt mua
25 Viettel 0328.29.05.99 1.100.000 47 Đặt mua
26 Viettel 0346.02.1199 1.830.000 35 Đặt mua
27 Vinaphone 0946.28.08.99 1.600.000 55 Đặt mua
28 Viettel 0346.07.1199 1.680.000 40 Đặt mua
29 Viettel 0373.441.999 6.000.000 49 Đặt mua
30 Mobifone 0931.15.11.99 4.500.000 39 Đặt mua
31 Viettel 0386.31.1199 1.680.000 41 Đặt mua
32 Vinaphone 0914.24.10.99 1.600.000 39 Đặt mua
33 Viettel 0373.070.999 8.000.000 47 Đặt mua
34 Vinaphone 0942.18.08.99 1.600.000 50 Đặt mua
35 Mobifone 0767.1111.99 13.000.000 42 Đặt mua
36 Viettel 0343.08.1199 1.830.000 38 Đặt mua
37 Vinaphone 0942.16.08.99 1.600.000 48 Đặt mua
38 Viettel 0345.31.1199 1.830.000 36 Đặt mua
39 Mobifone 0937.040.799 1.490.000 48 Đặt mua
40 Mobifone 0786.08.08.99 2.930.000 55 Đặt mua
41 Mobifone 0769.78.1999 6.050.000 65 Đặt mua
42 Mobifone 0778.62.1999 5.560.000 58 Đặt mua
43 Mobifone 0931.270.699 1.400.000 46 Đặt mua
44 Mobifone 0767.03.1999 6.060.000 51 Đặt mua
45 Mobifone 0937.22.01.99 1.790.000 42 Đặt mua
46 Mobifone 0931.260.299 1.790.000 41 Đặt mua
47 Vietnamobile 0926.22.11.99 5.450.000 41 Đặt mua
48 Mobifone 0785.12.12.99 2.000.000 44 Đặt mua
49 Mobifone 0931.23.01.99 1.287.500 37 Đặt mua
50 Mobifone 0792.05.05.99 2.000.000 46 Đặt mua
51 Mobifone 0785.05.05.99 1.960.000 48 Đặt mua
52 Mobifone 0768.97.1999 6.060.000 65 Đặt mua
53 Mobifone 0937.19.04.99 1.325.000 51 Đặt mua
54 Mobifone 0938.03.01.99 1.550.000 42 Đặt mua
55 Mobifone 0767.08.1999 6.700.000 56 Đặt mua
56 Mobifone 0903.15.08.99 1.790.000 44 Đặt mua
57 Mobifone 0932.01.03.99 1.490.000 36 Đặt mua
58 Mobifone 0792.03.03.99 1.970.000 42 Đặt mua
59 Mobifone 0769.961.999 11.800.000 65 Đặt mua
60 Mobifone 0769.75.1999 6.060.000 62 Đặt mua
61 Mobifone 0937.22.06.99 1.437.500 47 Đặt mua
62 Mobifone 0931.280.499 1.770.000 45 Đặt mua
63 Mobifone 0785.03.03.99 2.000.000 44 Đặt mua
64 Mobifone 0937.310.699 840.000 47 Đặt mua
65 Mobifone 0768.76.1999 6.050.000 62 Đặt mua
66 Mobifone 0776.60.1999 7.050.000 54 Đặt mua
67 Mobifone 0908.300.299 1.590.000 40 Đặt mua
68 Mobifone 0789.76.1999 6.700.000 65 Đặt mua
69 Mobifone 0707.050.999 10.900.000 46 Đặt mua
70 Mobifone 0931.251.099 1.760.000 39 Đặt mua
DMCA.com Protection Status