Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0784.11.1001 790.000 23 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.1001 1.290.000 24 Đặt mua
3 Mobifone 0798.18.0101 890.000 35 Đặt mua
4 Mobifone 0703.11.0101 940.000 14 Đặt mua
5 Mobifone 0934.09.04.01 1.100.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0764.42.2001 1.830.000 26 Đặt mua
7 Vinaphone 0826.27.08.01 770.000 34 Đặt mua
8 Mobifone 0707.32.2001 2.600.000 22 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.28.07.01 840.000 42 Đặt mua
10 Mobifone 0786.28.01.01 1.100.000 33 Đặt mua
11 Mobifone 0796.101.101 7.000.000 26 Đặt mua
12 Mobifone 0769.80.2001 1.180.000 33 Đặt mua
13 Mobifone 0704.41.2001 1.830.000 19 Đặt mua
14 Mobifone 0786.55.2001 2.130.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 0707.89.2001 2.600.000 34 Đặt mua
16 Mobifone 0764.14.2001 1.830.000 25 Đặt mua
17 Viettel 0346.69.2001 1.830.000 31 Đặt mua
18 Vinaphone 0859.05.05.01 770.000 33 Đặt mua
19 Mobifone 0934.09.01.01 2.500.000 27 Đặt mua
20 Mobifone 0769.84.2001 1.830.000 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0945.20.01.01 1.250.000 22 Đặt mua
22 Mobifone 0937.15.01.01 1.330.000 27 Đặt mua
23 Mobifone 0777.14.01.01 1.980.000 28 Đặt mua
24 Mobifone 0784.201.201 5.800.000 25 Đặt mua
25 Vinaphone 0947.19.01.01 1.250.000 32 Đặt mua
26 Vinaphone 0946.03.1001 1.250.000 24 Đặt mua
27 Mobifone 0938.27.01.01 1.680.000 31 Đặt mua
28 Vinaphone 0888.28.11.01 840.000 37 Đặt mua
29 Mobifone 0765.86.2001 2.130.000 35 Đặt mua
30 Mobifone 0785.87.2001 1.830.000 38 Đặt mua
31 Mobifone 0764.07.0101 1.100.000 26 Đặt mua
32 Mobifone 0786.01.01.01 30.000.000 24 Đặt mua
33 Mobifone 0707.81.2001 2.600.000 26 Đặt mua
34 Mobifone 0708.89.2001 2.130.000 35 Đặt mua
35 Vietnamobile 0564.10.2001 810.000 19 Đặt mua
36 Viettel 0365.46.2001 1.830.000 27 Đặt mua
37 Vinaphone 0945.06.10.01 1.250.000 26 Đặt mua
38 Mobifone 0931.16.01.01 2.200.000 22 Đặt mua
39 Viettel 0369.75.2001 1.830.000 33 Đặt mua
40 Viettel 0963.29.02.01 1.330.000 32 Đặt mua
41 Mobifone 0784.73.2001 1.830.000 32 Đặt mua
42 Mobifone 0931.15.01.01 2.200.000 21 Đặt mua
43 Vietnamobile 0587.44.2001 810.000 31 Đặt mua
44 Vinaphone 0949.43.2001 2.280.000 32 Đặt mua
45 Vietnamobile 0583.35.2001 810.000 27 Đặt mua
46 Viettel 0978.46.2001 2.600.000 37 Đặt mua
47 Mobifone 0775.75.2001 1.830.000 34 Đặt mua
48 Vinaphone 0853.09.09.01 980.000 35 Đặt mua
49 Vinaphone 0945.18.01.01 1.250.000 29 Đặt mua
50 Mobifone 0769.60.2001 1.180.000 31 Đặt mua
51 Vinaphone 0853.07.07.01 980.000 31 Đặt mua
52 Vinaphone 0948.26.01.01 1.250.000 31 Đặt mua
53 Vinaphone 0949.13.02.01 1.100.000 29 Đặt mua
54 Mobifone 0775.02.01.01 1.100.000 23 Đặt mua
55 Viettel 0974.06.01.01 2.800.000 28 Đặt mua
56 Vinaphone 0948.09.08.01 1.250.000 39 Đặt mua
57 Mobifone 0909.261.201 770.000 30 Đặt mua
58 Vinaphone 0888.04.04.01 1.330.000 33 Đặt mua
59 Mobifone 0786.04.0101 1.100.000 27 Đặt mua
60 Vinaphone 0944.25.10.01 1.250.000 26 Đặt mua
61 Mobifone 0774.65.2001 1.830.000 32 Đặt mua
62 Vietnamobile 0566.72.2001 810.000 29 Đặt mua
63 Mobifone 0777.95.2001 3.000.000 38 Đặt mua
64 Mobifone 0707.86.2001 2.900.000 31 Đặt mua
65 Mobifone 0934.15.01.01 2.050.000 24 Đặt mua
66 Vinaphone 0947.09.07.01 1.250.000 37 Đặt mua
67 Vinaphone 0949.48.2001 2.280.000 37 Đặt mua
68 Viettel 0984.23.01.01 1.330.000 28 Đặt mua
69 Viettel 0357.52.2001 1.830.000 25 Đặt mua
70 Viettel 0394.54.2001 1.830.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status