Sim Năm Sinh 2002

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.0202 1.190.000 16 Đặt mua
2 Mobifone 0704.45.2002 990.000 24 Đặt mua
3 Mobifone 0703.22.0202 1.290.000 18 Đặt mua
4 Viettel 0971.15.0202 1.600.000 27 Đặt mua
5 Viettel 09.7117.0202 7.300.000 29 Đặt mua
6 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
7 Viettel 0961.31.0202 1.700.000 24 Đặt mua
8 Viettel 096.123.0202 7.900.000 25 Đặt mua
9 Viettel 0971.13.0202 1.600.000 25 Đặt mua
10 Viettel 0971.18.0202 1.600.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0971.14.0202 1.600.000 26 Đặt mua
12 Mobifone 0934.06.02.02 2.280.000 26 Đặt mua
13 Vinaphone 0857.31.07.02 770.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0354.05.2002 1.830.000 21 Đặt mua
15 Vinaphone 0946.09.07.02 1.250.000 37 Đặt mua
16 Mobifone 0937.22.02.02 3.000.000 27 Đặt mua
17 Mobifone 0903.14.02.02 2.600.000 21 Đặt mua
18 Viettel 0357.26.2002 1.830.000 27 Đặt mua
19 Vinaphone 0914.28.05.02 1.100.000 31 Đặt mua
20 Vinaphone 0944.76.2002 1.830.000 34 Đặt mua
21 Mobifone 0707.88.2002 3.000.000 34 Đặt mua
22 Mobifone 0778.05.0202 1.100.000 31 Đặt mua
23 Mobifone 0777.14.02.02 1.980.000 30 Đặt mua
24 Mobifone 0798.22.0202 1.100.000 32 Đặt mua
25 Viettel 0377.05.0202 1.100.000 26 Đặt mua
26 Mobifone 0775.02.08.02 1.100.000 31 Đặt mua
27 Mobifone 0784.73.2002 1.830.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0934.09.02.02 2.500.000 29 Đặt mua
29 Vinaphone 0943.09.07.02 1.250.000 34 Đặt mua
30 Vinaphone 0949.41.2002 1.830.000 31 Đặt mua
31 Vinaphone 0945.43.2002 1.830.000 29 Đặt mua
32 Vinaphone 0853.07.07.02 980.000 32 Đặt mua
33 Mobifone 0767.66.2002 2.130.000 36 Đặt mua
34 Vinaphone 0888.05.12.02 840.000 34 Đặt mua
35 Vinaphone 0889.01.07.02 910.000 35 Đặt mua
36 Mobifone 0901.19.02.02 2.280.000 24 Đặt mua
37 Mobifone 0775.02.06.02 1.100.000 29 Đặt mua
38 Mobifone 0785.19.2002 1.830.000 34 Đặt mua
39 Vinaphone 0948.45.2002 1.830.000 34 Đặt mua
40 Mobifone 0785.95.2002 1.830.000 38 Đặt mua
41 Vinaphone 0888.29.06.02 840.000 43 Đặt mua
42 Mobifone 0937.24.02.02 1.680.000 29 Đặt mua
43 Viettel 0374.32.2002 1.830.000 23 Đặt mua
44 Vinaphone 0828.19.08.02 910.000 38 Đặt mua
45 Vinaphone 0853.09.09.02 980.000 36 Đặt mua
46 Viettel 0396.42.2002 1.830.000 28 Đặt mua
47 Vinaphone 0836.72.2002 1.830.000 30 Đặt mua
48 Mobifone 0784.20.12.02 1.330.000 26 Đặt mua
49 Vinaphone 0944.87.2002 1.830.000 36 Đặt mua
50 Vinaphone 0947.48.2002 1.830.000 36 Đặt mua
51 Viettel 0356.40.2002 1.180.000 22 Đặt mua
52 Vinaphone 0824.141.002 700.000 22 Đặt mua
53 Vinaphone 0944.16.02.02 1.250.000 28 Đặt mua
54 Vinaphone 0855.05.09.02 910.000 34 Đặt mua
55 Mobifone 0937.15.02.02 1.600.000 29 Đặt mua
56 Vietnamobile 0583.74.2002 810.000 31 Đặt mua
57 Vinaphone 0948.91.2002 1.830.000 35 Đặt mua
58 Vinaphone 0945.73.2002 1.830.000 32 Đặt mua
59 Mobifone 0932.18.02.02 2.050.000 27 Đặt mua
60 Mobifone 0707.85.2002 2.600.000 31 Đặt mua
61 Mobifone 0786.28.02.02 1.100.000 35 Đặt mua
62 Mobifone 0907.06.02.02 1.900.000 26 Đặt mua
63 Mobifone 0764.01.2002 1.830.000 22 Đặt mua
64 Vinaphone 0947.13.2002 1.830.000 28 Đặt mua
65 Viettel 0354.82.2002 1.830.000 26 Đặt mua
66 Mobifone 0934.13.02.02 2.050.000 24 Đặt mua
67 Mobifone 0934.09.07.02 1.100.000 34 Đặt mua
68 Vinaphone 0945.91.2002 1.830.000 32 Đặt mua
69 Mobifone 09.3113.02.02 2.600.000 21 Đặt mua
70 Vinaphone 0889.01.10.02 910.000 29 Đặt mua
DMCA.com Protection Status