Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.0303 1.440.000 20 Đặt mua
2 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
3 Mobifone 079.222.0303 1.900.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 28 Đặt mua
5 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
6 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
7 Mobifone 0785.19.2003 1.830.000 35 Đặt mua
8 Mobifone 0773.07.02.03 1.100.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0987.04.05.03 1.100.000 36 Đặt mua
10 Vinaphone 094.717.03.03 910.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0353.31.2003 1.830.000 20 Đặt mua
12 Vinaphone 0945.18.03.03 1.250.000 33 Đặt mua
13 Mobifone 0776.65.2003 1.830.000 36 Đặt mua
14 Mobifone 0797.17.03.03 1.330.000 37 Đặt mua
15 Mobifone 0767.02.02.03 980.000 27 Đặt mua
16 Mobifone 0934.19.03.03 2.050.000 32 Đặt mua
17 Mobifone 0778.92.2003 2.130.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0379.19.2003 1.830.000 34 Đặt mua
19 Viettel 0387.22.2003 2.130.000 27 Đặt mua
20 Mobifone 0764.13.2003 1.830.000 26 Đặt mua
21 Viettel 0359.76.2003 1.830.000 35 Đặt mua
22 Vinaphone 0846.19.05.03 770.000 36 Đặt mua
23 Vinaphone 0914.23.05.03 1.100.000 27 Đặt mua
24 Viettel 0365.46.2003 1.830.000 29 Đặt mua
25 Mobifone 0934.09.04.03 1.100.000 32 Đặt mua
26 Vinaphone 08.18.01.2003 5.000.000 23 Đặt mua
27 Mobifone 0786.03.03.03 40.000.000 30 Đặt mua
28 Vinaphone 0853.09.09.03 980.000 37 Đặt mua
29 Vinaphone 0916.10.03.03 1.600.000 23 Đặt mua
30 Mobifone 0707.85.2003 2.600.000 32 Đặt mua
31 Viettel 0973.04.01.03 1.100.000 27 Đặt mua
32 Mobifone 0785.94.2003 1.830.000 38 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.04.12.03 840.000 34 Đặt mua
34 Viettel 0984.31.03.03 2.280.000 31 Đặt mua
35 Vietnamobile 0583.32.2003 810.000 26 Đặt mua
36 Mobifone 0797.47.2003 1.830.000 39 Đặt mua
37 Viettel 0399.31.2003 1.830.000 30 Đặt mua
38 Vinaphone 0945.09.07.03 1.250.000 37 Đặt mua
39 Vinaphone 0911.27.05.03 1.180.000 28 Đặt mua
40 Mobifone 0786.28.03.03 1.100.000 37 Đặt mua
41 Mobifone 0934.09.07.03 1.100.000 35 Đặt mua
42 Mobifone 0775.02.01.03 1.100.000 25 Đặt mua
43 Mobifone 0707.301.103 1.330.000 22 Đặt mua
44 Mobifone 0786.01.02.03 5.000.000 27 Đặt mua
45 Vinaphone 0947.09.07.03 1.250.000 39 Đặt mua
46 Vinaphone 0827.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
47 Vinaphone 0853.07.0303 1.100.000 29 Đặt mua
48 Vinaphone 0824.141.003 700.000 23 Đặt mua
49 Mobifone 0777.02.03.03 2.280.000 29 Đặt mua
50 Mobifone 0785.95.2003 1.830.000 39 Đặt mua
51 Vinaphone 0888.26.09.03 840.000 44 Đặt mua
52 Viettel 0984.28.03.03 1.900.000 37 Đặt mua
53 Viettel 0377.01.0303 1.330.000 24 Đặt mua
54 Mobifone 0937.24.03.03 1.680.000 31 Đặt mua
55 Mobifone 0765.07.2003 1.830.000 30 Đặt mua
56 Mobifone 0774.18.2003 1.830.000 32 Đặt mua
57 Mobifone 0775.02.03.03 1.330.000 27 Đặt mua
58 Viettel 0386.72.2003 1.830.000 31 Đặt mua
59 Vinaphone 0948.09.07.03 1.250.000 40 Đặt mua
60 Mobifone 093.24.3.2003 3.500.000 26 Đặt mua
61 Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 32 Đặt mua
62 Viettel 0399.37.2003 1.830.000 36 Đặt mua
63 Viettel 0365.48.2003 1.830.000 31 Đặt mua
64 Mobifone 0934.11.03.03 2.600.000 24 Đặt mua
65 Mobifone 0785.99.2003 2.130.000 43 Đặt mua
66 Mobifone 0934.09.03.03 2.500.000 31 Đặt mua
67 Mobifone 0764.28.2003 1.830.000 32 Đặt mua
68 Mobifone 0932.18.03.03 2.200.000 29 Đặt mua
69 Mobifone 0786.03.11.03 980.000 29 Đặt mua
70 Mobifone 0792.27.2003 1.830.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status