Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.22.0505 1.090.000 24 Đặt mua
2 Mobifone 0703.11.0505 1.290.000 22 Đặt mua
3 Mobifone 079.222.0505 1.490.000 32 Đặt mua
4 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
5 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
7 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
8 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
9 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0353.80.2005 1.180.000 26 Đặt mua
11 Mobifone 0785.94.2005 1.830.000 40 Đặt mua
12 Viettel 0357.20.2005 1.180.000 24 Đặt mua
13 Mobifone 0777.02.05.05 2.280.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0335.86.2005 2.130.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 0786.70.2005 1.180.000 35 Đặt mua
16 Mobifone 0778.96.2005 2.130.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 0931.16.05.05 2.280.000 30 Đặt mua
18 Viettel 0359.76.2005 1.830.000 37 Đặt mua
19 Vinaphone 0819.111.005 980.000 26 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.13.10.05 840.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.12.02.05 840.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0352.41.2005 1.830.000 22 Đặt mua
23 Vinaphone 08.18.01.2005 5.000.000 25 Đặt mua
24 Mobifone 0707.31.2005 2.600.000 25 Đặt mua
25 Mobifone 0778.05.04.05 980.000 36 Đặt mua
26 Viettel 0369.84.2005 1.830.000 37 Đặt mua
27 Viettel 0375.53.2005 1.830.000 30 Đặt mua
28 Mobifone 0703.59.2005 1.830.000 31 Đặt mua
29 Mobifone 0786.28.05.05 1.100.000 41 Đặt mua
30 Mobifone 0778.05.03.05 980.000 35 Đặt mua
31 Mobifone 0785.19.2005 1.830.000 37 Đặt mua
32 Mobifone 0777.14.05.05 1.980.000 36 Đặt mua
33 Mobifone 0907.06.06.05 1.680.000 33 Đặt mua
34 Vinaphone 0949.40.2005 1.100.000 33 Đặt mua
35 Vietnamobile 0564.09.2005 810.000 31 Đặt mua
36 Viettel 0377.10.0505 980.000 28 Đặt mua
37 Mobifone 0764.60.2005 1.180.000 30 Đặt mua
38 Mobifone 0774.64.2005 1.830.000 35 Đặt mua
39 Mobifone 0764.92.2005 1.830.000 35 Đặt mua
40 Vinaphone 0918.13.2005 2.800.000 29 Đặt mua
41 Viettel 0372.91.2005 1.830.000 29 Đặt mua
42 Vinaphone 0853.07.07.05 980.000 35 Đặt mua
43 Viettel 0389.81.2005 1.830.000 36 Đặt mua
44 Vietnamobile 0567.42.2005 880.000 31 Đặt mua
45 Viettel 0372.150.105 700.000 24 Đặt mua
46 Viettel 0388.22.2005 2.130.000 30 Đặt mua
47 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 20 Đặt mua
48 Viettel 0389.47.2005 1.830.000 38 Đặt mua
49 Vinaphone 0888.06.04.05 980.000 39 Đặt mua
50 Mobifone 0778.05.09.05 980.000 41 Đặt mua
51 Mobifone 0786.34.2005 1.830.000 35 Đặt mua
52 Vinaphone 0949.43.2005 2.600.000 36 Đặt mua
53 Mobifone 0767.53.2005 1.830.000 35 Đặt mua
54 Mobifone 0707.35.2005 2.600.000 29 Đặt mua
55 Mobifone 0775.02.01.05 1.100.000 27 Đặt mua
56 Mobifone 0934.09.05.05 2.500.000 35 Đặt mua
57 Viettel 0352.87.2005 1.830.000 32 Đặt mua
58 Mobifone 0797.17.05.05 1.330.000 41 Đặt mua
59 Viettel 0365.86.2005 2.130.000 35 Đặt mua
60 Vinaphone 0825.01.08.05 770.000 29 Đặt mua
61 Vinaphone 0839.08.08.05 980.000 41 Đặt mua
62 Vinaphone 0857.11.09.05 770.000 36 Đặt mua
63 Mobifone 0769.62.2005 1.830.000 37 Đặt mua
64 Viettel 0387.22.2005 2.130.000 29 Đặt mua
65 Mobifone 0703.25.05.05 1.100.000 27 Đặt mua
66 Mobifone 0797.98.2005 1.830.000 47 Đặt mua
67 Viettel 0394.46.2005 1.830.000 33 Đặt mua
68 Mobifone 0937.22.05.05 2.500.000 33 Đặt mua
69 Viettel 0981.09.01.05 910.000 33 Đặt mua
70 Mobifone 0786.01.2005 1.830.000 29 Đặt mua
DMCA.com Protection Status