Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.0606 990.000 24 Đặt mua
2 Mobifone 0703.22.0606 1.090.000 26 Đặt mua
3 Mobifone 0798.18.0606 1.190.000 45 Đặt mua
4 Mobifone 0786.28.06.06 1.100.000 43 Đặt mua
5 Mobifone 0792.06.12.06 840.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0396.38.2006 1.830.000 37 Đặt mua
7 Viettel 0354.34.2006 1.830.000 27 Đặt mua
8 Mobifone 0937.22.06.06 2.500.000 35 Đặt mua
9 Vinaphone 0858.111.006 980.000 30 Đặt mua
10 Mobifone 0774.67.2006 1.830.000 39 Đặt mua
11 Mobifone 0785.87.2006 1.830.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 0775.02.06.06 1.330.000 33 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.84.2006 810.000 40 Đặt mua
14 Mobifone 0707.89.2006 2.600.000 39 Đặt mua
15 Mobifone 0777.02.04.06 4.500.000 33 Đặt mua
16 Mobifone 0785.97.2006 1.830.000 44 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.43.2006 2.600.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0359.78.2006 1.830.000 40 Đặt mua
19 Vinaphone 0814.30.03.06 770.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0797.71.2006 1.830.000 39 Đặt mua
21 Vinaphone 0949.34.2006 2.280.000 37 Đặt mua
22 Mobifone 0779.07.2006 2.130.000 38 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.27.09.06 840.000 48 Đặt mua
24 Mobifone 0931.16.06.06 3.300.000 32 Đặt mua
25 Mobifone 0777.14.06.06 1.980.000 38 Đặt mua
26 Viettel 0372.79.2006 2.130.000 36 Đặt mua
27 Mobifone 0769.63.2006 1.830.000 39 Đặt mua
28 Vietnamobile 0583.32.2006 810.000 29 Đặt mua
29 Viettel 0348.41.2006 1.830.000 28 Đặt mua
30 Mobifone 0707.86.2006 2.900.000 36 Đặt mua
31 Vinaphone 0888.05.03.06 980.000 38 Đặt mua
32 Vinaphone 0853.07.07.06 980.000 36 Đặt mua
33 Mobifone 0798.35.2006 1.830.000 40 Đặt mua
34 Mobifone 0938.16.06.06 3.300.000 39 Đặt mua
35 Vietnamobile 0587.47.2006 810.000 39 Đặt mua
36 Vinaphone 0857.13.08.06 770.000 38 Đặt mua
37 Mobifone 0931.15.06.06 2.050.000 31 Đặt mua
38 Mobifone 0769.60.2006 1.180.000 36 Đặt mua
39 Viettel 0395.03.0606 1.330.000 32 Đặt mua
40 Vinaphone 0912.18.05.06 1.180.000 32 Đặt mua
41 Vinaphone 0856.07.06.06 1.330.000 38 Đặt mua
42 Mobifone 0774.15.0606 980.000 36 Đặt mua
43 Mobifone 0765.29.2006 1.830.000 37 Đặt mua
44 Vinaphone 0911.14.04.06 1.180.000 26 Đặt mua
45 Mobifone 0773.05.02.06 1.100.000 30 Đặt mua
46 Mobifone 0792.03.03.06 1.100.000 30 Đặt mua
47 Viettel 0344.47.2006 1.830.000 30 Đặt mua
48 Mobifone 0797.47.2006 1.830.000 42 Đặt mua
49 Viettel 0395.04.0606 1.100.000 33 Đặt mua
50 Mobifone 0707.30.2006 1.180.000 25 Đặt mua
51 Viettel 0394.47.2006 1.830.000 35 Đặt mua
52 Mobifone 0778.91.2006 2.130.000 40 Đặt mua
53 Vinaphone 0826.28.10.06 770.000 33 Đặt mua
54 Mobifone 0707.82.2006 2.600.000 32 Đặt mua
55 Mobifone 0785.94.2006 1.830.000 41 Đặt mua
56 Mobifone 0777.15.2006 3.000.000 35 Đặt mua
57 Viettel 0353.46.2006 1.830.000 29 Đặt mua
58 Viettel 0365.46.2006 1.830.000 32 Đặt mua
59 Vinaphone 0912.24.03.06 1.180.000 27 Đặt mua
60 Mobifone 0764.21.2006 1.830.000 28 Đặt mua
61 Vinaphone 0846.24.01.06 770.000 31 Đặt mua
62 Vinaphone 0888.09.12.06 840.000 42 Đặt mua
63 Mobifone 0775.02.05.06 1.100.000 32 Đặt mua
64 Vinaphone 0824.141.006 700.000 26 Đặt mua
65 Mobifone 0765.85.2006 1.830.000 39 Đặt mua
66 Viettel 0382.07.08.06 980.000 34 Đặt mua
67 Vinaphone 0947.03.03.06 1.600.000 32 Đặt mua
68 Mobifone 0785.04.05.06 4.500.000 35 Đặt mua
69 Vietnamobile 0566.36.2006 810.000 34 Đặt mua
70 Viettel 0387.22.2006 2.130.000 30 Đặt mua
DMCA.com Protection Status