Sim Năm Sinh 2007

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.0707 1.190.000 26 Đặt mua
2 Mobifone 0703.22.0707 1.190.000 28 Đặt mua
3 Mobifone 0798.18.0707 1.190.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 0786.01.2007 1.830.000 31 Đặt mua
5 Vinaphone 0853.07.03.07 980.000 33 Đặt mua
6 Vinaphone 0853.07.05.07 980.000 35 Đặt mua
7 Mobifone 093.24.1.2007 3.500.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 0764.83.2007 1.830.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0393.25.2007 1.830.000 31 Đặt mua
10 Viettel 0377.01.0707 1.330.000 32 Đặt mua
11 Viettel 0387.22.2007 2.130.000 31 Đặt mua
12 Mobifone 0769.97.2007 1.830.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0357.53.2007 1.830.000 32 Đặt mua
14 Mobifone 0777.69.2007 3.000.000 45 Đặt mua
15 Mobifone 0785.29.2007 1.830.000 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0853.07.04.07 980.000 34 Đặt mua
17 Mobifone 0934.09.07.07 2.500.000 39 Đặt mua
18 Mobifone 0774.14.0707 980.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 0786.28.07.07 1.100.000 45 Đặt mua
20 Vinaphone 0848.24.02.07 840.000 35 Đặt mua
21 Viettel 0394.64.2007 1.830.000 35 Đặt mua
22 Vietnamobile 0587.69.2007 810.000 44 Đặt mua
23 Mobifone 0764.07.2007 1.830.000 33 Đặt mua
24 Mobifone 0792.07.12.07 840.000 35 Đặt mua
25 Mobifone 0777.94.2007 3.000.000 43 Đặt mua
26 Viettel 0399.31.2007 1.830.000 34 Đặt mua
27 Vinaphone 0853.07.06.07 980.000 36 Đặt mua
28 Mobifone 0932.09.07.07 2.600.000 37 Đặt mua
29 Mobifone 0796.09.08.07 980.000 46 Đặt mua
30 Vinaphone 0826.13.05.07 770.000 32 Đặt mua
31 Mobifone 0764.07.07.07 45.000.000 38 Đặt mua
32 Mobifone 0931.15.07.07 2.050.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0353.23.2007 1.830.000 25 Đặt mua
34 Vinaphone 0848.23.05.07 770.000 37 Đặt mua
35 Mobifone 0774.77.2007 2.130.000 41 Đặt mua
36 Mobifone 0775.02.02.07 1.100.000 30 Đặt mua
37 Vietnamobile 0567.72.2007 880.000 36 Đặt mua
38 Vinaphone 0853.07.09.07 980.000 39 Đặt mua
39 Mobifone 0707.30.2007 1.180.000 26 Đặt mua
40 Viettel 0395.03.0707 1.330.000 34 Đặt mua
41 Mobifone 0786.64.2007 1.830.000 40 Đặt mua
42 Mobifone 0779.13.2007 2.130.000 36 Đặt mua
43 Mobifone 0931.14.07.07 2.050.000 32 Đặt mua
44 Viettel 0352.85.2007 1.830.000 32 Đặt mua
45 Vinaphone 0826.02.11.07 770.000 27 Đặt mua
46 Mobifone 0707.86.2007 2.900.000 37 Đặt mua
47 Vinaphone 0836.26.04.07 770.000 36 Đặt mua
48 Viettel 0359.76.2007 1.830.000 39 Đặt mua
49 Vinaphone 0845.25.06.07 770.000 37 Đặt mua
50 Viettel 0353.02.08.07 980.000 28 Đặt mua
51 Vinaphone 0853.07.02.07 980.000 32 Đặt mua
52 Mobifone 0796.03.05.07 2.280.000 37 Đặt mua
53 Mobifone 0799.97.2007 2.600.000 50 Đặt mua
54 Mobifone 0775.02.06.07 1.100.000 34 Đặt mua
55 Mobifone 0775.02.07.07 1.330.000 35 Đặt mua
56 Vinaphone 0949.47.2007 2.600.000 42 Đặt mua
57 Vinaphone 0858.26.12.07 910.000 39 Đặt mua
58 Vinaphone 0853.07.08.07 980.000 38 Đặt mua
59 Viettel 0352.48.2007 1.830.000 31 Đặt mua
60 Mobifone 0769.61.2007 1.830.000 38 Đặt mua
61 Mobifone 0775.02.01.07 1.100.000 29 Đặt mua
62 Viettel 0333.28.2007 3.000.000 28 Đặt mua
63 Vietnamobile 0564.09.2007 810.000 33 Đặt mua
64 Vinaphone 0888.28.04.07 840.000 45 Đặt mua
65 Vinaphone 0846.24.04.07 770.000 35 Đặt mua
66 Vinaphone 0858.16.03.07 910.000 38 Đặt mua
67 Mobifone 0931.17.07.07 3.000.000 35 Đặt mua
68 Mobifone 0777.14.07.07 2.280.000 40 Đặt mua
69 Vinaphone 0832.06.05.07 770.000 31 Đặt mua
70 Viettel 0373.16.2007 1.830.000 29 Đặt mua
DMCA.com Protection Status