Sim Taxi 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0913.779.779 399.000.000 59 Đặt mua
2 Vinaphone 0944.788.788 62.000.000 63 Đặt mua
3 Viettel 0986.001.001 68.000.000 25 Đặt mua
4 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
5 Viettel 0974.789.789 399.000.000 68 Đặt mua
6 Vinaphone 0915.993.993 79.000.000 57 Đặt mua
7 Vinaphone 0916.456.456 210.000.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0989.773.773 68.000.000 60 Đặt mua
9 Vinaphone 0814.583.583 8.000.000 45 Đặt mua
10 Mobifone 0786.565.565 14.000.000 53 Đặt mua
11 Mobifone 0793.775.775 12.000.000 57 Đặt mua
12 Mobifone 0704.424.424 5.500.000 31 Đặt mua
13 Mobifone 0784.361.361 5.800.000 39 Đặt mua
14 Vinaphone 0832.574.574 5.800.000 45 Đặt mua
15 Mobifone 0798.674.674 5.800.000 58 Đặt mua
16 Mobifone 0765.601.601 5.800.000 32 Đặt mua
17 Mobifone 0778.090.090 14.000.000 40 Đặt mua
18 Mobifone 0704.422.422 10.000.000 27 Đặt mua
19 Mobifone 0785.943.943 5.800.000 52 Đặt mua
20 Mobifone 0765.164.164 5.800.000 40 Đặt mua
21 Vinaphone 0824.266.266 16.000.000 42 Đặt mua
22 Mobifone 0707.695.695 8.000.000 54 Đặt mua
23 Mobifone 0785.955.955 15.000.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 0767.614.614 6.000.000 42 Đặt mua
25 Vinaphone 0855.517.517 6.000.000 44 Đặt mua
26 Mobifone 0784.464.464 5.500.000 47 Đặt mua
27 Vinaphone 0855.470.470 6.000.000 40 Đặt mua
28 Mobifone 0783.262.262 10.000.000 38 Đặt mua
29 Vinaphone 0825.301.301 5.800.000 23 Đặt mua
30 Vinaphone 0817.747.747 11.000.000 52 Đặt mua
31 Mobifone 0794.805.805 5.800.000 46 Đặt mua
32 Mobifone 0792.082.082 5.800.000 38 Đặt mua
33 Vinaphone 0824.269.269 10.000.000 48 Đặt mua
34 Mobifone 0783.673.673 5.800.000 50 Đặt mua
35 Viettel 0962.399.399 100.000.000 59 Đặt mua
36 Vinaphone 0856.140.140 5.800.000 29 Đặt mua
37 Mobifone 0767.397.397 6.000.000 58 Đặt mua
38 Vinaphone 0844.640.640 5.800.000 36 Đặt mua
39 Vinaphone 0854.564.564 5.800.000 47 Đặt mua
40 Mobifone 0798.350.350 5.800.000 40 Đặt mua
41 Mobifone 0799.728.728 6.000.000 59 Đặt mua
42 Mobifone 0794.808.808 20.000.000 52 Đặt mua
43 Mobifone 0792.959.959 27.000.000 64 Đặt mua
44 Vinaphone 0818.937.937 11.000.000 55 Đặt mua
45 Mobifone 0782.875.875 5.800.000 57 Đặt mua
46 Mobifone 0768.781.781 6.000.000 53 Đặt mua
47 Mobifone 0708.625.625 6.000.000 41 Đặt mua
48 Mobifone 0794.456.456 33.000.000 50 Đặt mua
49 Mobifone 0793.023.023 5.800.000 29 Đặt mua
50 Mobifone 0775.733.733 13.000.000 45 Đặt mua
51 Mobifone 0786.605.605 5.800.000 43 Đặt mua
52 Mobifone 0768.795.795 6.000.000 63 Đặt mua
53 Mobifone 0794.760.760 5.800.000 46 Đặt mua
54 Mobifone 0763.090.090 9.000.000 34 Đặt mua
55 Mobifone 0797.196.196 16.000.000 55 Đặt mua
56 Mobifone 0774.940.940 5.800.000 44 Đặt mua
57 Mobifone 0764.088.088 23.000.000 49 Đặt mua
58 Mobifone 0783.232.232 8.000.000 32 Đặt mua
59 Mobifone 0797.661.661 11.000.000 49 Đặt mua
60 Vinaphone 0824.268.268 33.000.000 46 Đặt mua
61 Mobifone 0774.799.799 40.000.000 68 Đặt mua
62 Mobifone 0783.590.590 5.800.000 46 Đặt mua
63 Mobifone 0931.166.166 50.000.000 39 Đặt mua
64 Mobifone 0768.650.650 6.000.000 43 Đặt mua
65 Mobifone 0707.334.334 10.000.000 34 Đặt mua
66 Mobifone 0793.827.827 5.800.000 53 Đặt mua
67 Mobifone 0707.671.671 7.000.000 42 Đặt mua
68 Mobifone 0776.935.935 6.000.000 54 Đặt mua
69 Mobifone 0708.762.762 6.000.000 45 Đặt mua
70 Mobifone 0775.709.709 6.000.000 51 Đặt mua
DMCA.com Protection Status